CLB NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM NUÔI
CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC - VNSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
Số: 02/2019/TB - VNSV Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
(V/v Tổ chức lớp đào tạo trọng tài cấp quốc gia của VNSV)

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB trong thời gian tới. Ban Điều Hành VSNV xin trân trọng thông báo đến tất cả các CLB trực thuộc VNSV trong cả nước cùng toàn thể những cá nhân là hội viên trực tiếp mong muốn nắm bắt kiến thức chuyên sâu về GSD một số nội dung sau :
1. Ban cố vấn chuyên môn VNSV và trọng tài WUSV sẽ tổ chức lớp đào tạo trọng tài cấp quốc gia KHÓA II nhằm nâng cấp và bổ sung nguồn trọng tài trong nước để đánh giá các Show cấp CLB và khu vực tại Việt Nam. Thời gian dự kiến thành lập lớp và khai giảng vào ngày: 17/11/2019.
2. Đối tượng tham gia là hội viên của các CLB (cử đi học không quá 02 người) hoặc là hội viên trực tiếp của VNSV (sẽ qua xét tuyển của Ban điều hành VNSV).
3. Các thành viên đăng ký cung cấp thông tin theo mẫu tại topic này ( Trước ngày 10/11/2019 ).
Mọi thắc mắc trong khi đăng ký vui lòng liên hệ :
Mr : Bùi Hoàng Nam - Tổng thư ký VNSV
Số điện thoại : 0982.240.175 Email : namanh75@yahoo.com

DANH SÁCH ĐÀO TẠO TRỌNG TÀI KHÓA II - 2019

STT Họ và Tên Địa chỉ Số ĐT Đối tượng Tham gia Ghi chú
Trực thuộc Tự do Lần1 Lần 2
01 Bùi Hoàng Nam Khoái Châu - Hưng Yên 0982.240.175 SVHưng Yên X
…..

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: Vp, Ban nội chính.
BAN CHẤP HÀNH VNSV
Tổng thư kýBùi Hoàng Nam