BAN TỔ CHỨC XIN THÔNG BÁO
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC DOG SHOW KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2019

Địa chỉ: Tổ 12 phường Gia Sàng Thành Phố Thái Nguyên
Ngõ 756 đường Cách Mạng Tháng Tám cạnh khách sạn Hải Âu
Mọi thông tin vui lòng gọi 0328638686
T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG VNSV
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN