CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM
NUÔI CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC - VNSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÂU LẠC BỘ SV HẢI DƯƠNG
Hải Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2018

DANH SÁCH HỘI VIÊN SV HẢI DƯƠNG


Số TT Họ Và Tên Quê quán Điện thoại Chức vụ
1 Phạm Văn Hanh Gia Lộc, Hải Dương 0967539786 Chủ nhiệm
2 Lê Quang Khải Gia lộc, Hải Dương 0976106547 Phó Chủ nhiệm
3 Lê Văn Vinh Gia Lộc , Hải Dương 0989147869 Cố vấn
4 Vũ Đức Hải Mỹ Hào, Hưng Yên 0914103389 Cố vấn
5 Triệu Văn Khiên Thành Phố Hải Dương 0912985959 TB Nhân giống
6 Dương Văn Đức Chí Linh, Hải Dương 0987947286 TB Huấn luyện
7 Phạm Văn An Thành Phố Hải Dương 0979407961
8 Lương Thế Dân Thành Phố Hải Dương 0839603777
9 Phạm Văn Lân Lương Tài, Bắc Ninh 0966003972
10 Phạm Xuân Quyến Lương Tài, Bắc Ninh 0345565509
11 Hoàng Văn Quát Lương Tài, Bắc Ninh 0979965562
12 Phạm Hữu Tuân Ninh Giang, Hải Dương 0987976002
13 Nguyễn Văn Năng Ninh Giang, Hải Dương 0906817333
14 Phạm Văn Bảo Gia Lộc, Hải Dương 0339049223
15 Phạm Tất Dượng Gia Lộc, Hải Dương 0903201254
16 Tăng Đức Bài Gia Lộc, Hải Dương 0383240254
17 Phạm Văn Tuân Gia Lộc, Hải Dương 0971787222
18 Phạm Đình Hùng Gia Lộc, Hải Dương 0909525875
19 Lê Bá Sân Gia Lộc, Hải Dương 0984988706
20 Vũ Đình Khải Gia Lộc, Hải Dương 0982842115
21 Phạm Duy Hà Gia Lộc, Hải Dương 0962610636
22 Đặng Văn Lựu Gia Lộc, Hải Dương 0976886860
23 Nguyễn Văn Ngữ Tứ Kỳ, Hải Dương 0963441238
24 Hoàng Ngọc Nam Tứ Kỳ, Hải Dương 0388506525
25 Nguyễn Mạnh Trường Tứ Kỳ, Hải Dương 0984090452
26 Nguyễn Đình Hanh Tứ Kỳ, Hải Dương 0978336896
27 Nguyễn Văn Nam Tứ Kỳ, Hải Dương 0376417898
28 Nguyễn Nho Giang Kinh Môn, Hải Dương 0987190286