danh sách các mạnh thường quân tài trợ dog show khu vực phía bắc năm 2018
số thứ tự họ và tên đơn vị số tiền ghi chú
1 Nguyễn Minh Tuấn Phú Thọ 1000.000đ
2 Trại chó Lê Khải Hải Dương 1000.000đ
3 Nhà hàng Đồng Bào Thái Nguyên 300.000đ
4 Trại chó Toàn kiến xương Thái Bình 1000.000đ
5 Cty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Việt Đức Nhãn hàng Canxi Nano 10.000.000đ