1. Nhà nghỉ Suối Hoa:
số điện thoại: 0978749669 - 0982369965
Giá tham khảo một đêm 150-200 nghìn một đêm
2. Nhà nghỉ Tân Thịnh
số điện thoại: 0886904112
Giá tham khảo một đêm 150-200 nghìn một đêm
anh em chủ động liên hệ để đặt phòng và sắp xếp chỗ ở cho cún.