CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC
TỈNH HƯNG YÊN ( SV HƯNG YÊN )

STT Họ Và Tên Số ĐT Chức Danh trong CLB Đã có thẻ hội viên
01 Đào Văn Bẩy 0912.478.111 Chủ nhiệm X
02 Nguyễn Thành Đô 0916.513.322 Phó chủ nhiệm X
03 Đỗ Văn Tấn 0912.729.380
x
04 Đỗ Văn Ảnh 0983.864.992 Ban nhân giống X
05 Bùi Văn Chí 0973.250.829

06 Phạm Ngọc Doanh 0968.601.167

07 Đào Văn Đại 0983.339.598

08 Trần Công Đạt 0912.610.992

09 Nguyễn Văn Đoàn 0941.251969

10 Đặng Tuấn Đức 0902.255.336

11 Nguyễn Đình khôi 0989.093542

12 Trần Cao Khương 0919.969.838

13 Nguyễn Văn Lượng 0984.228.104

14 Nguyễn Văn Minh 0977.434.260

15 Phạm Văn Minh 0987.938.999

16 Bùi Hoàng Nam 0946.622.442

17 Nguyễn Khắc Quý 0987.899.096

18 Nguyễn Phú Quỳnh 0983.969.955

19 Đào Văn Tường 0986.248.369

20 Hoàng Văn Tú 0912.345.589

21 Vũ Văn Thành 0975.633625

22 Phan Chính Tuân 0977.567.562

23 Nguyễn Trung Việt 0987.353.568

24 Vũ Các Thắng 0942.456.111 Ban Truyền Thông
25 Vũ Tiến Trường 0169.251.5569

26 Đỗ Tiến Huân 0936.646.262

27 Nguyễn Thế Hường 01697.116.566

28 Trần cao Thưởng 01222.211.226 Ban Huấn Luyện
29 Vũ Mạnh Tùng 0986.908.286

30 Nguyễn Văn Thiện 0987.043.689

31 Nguyễn Văn Hiến 0917.328.833

32 Ngô Văn Quỳnh 0976.389.379

33 Phan Văn Thắng


34 Vũ Văn Kiên


35 Nguyễn Xuân Trường


36 Thiên