Thông báo mời họp

THÔNG BÁO MỜI HỌP
V/v: Chuẩn bị cho Đại hội của VNSV nhiệm kỳ II

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp của BĐH VNSV ngày 8/4/2018, để chuẩn bị tốt cho Đại hội của VNSV nhiệm kỳ II. BCH CLB SV Bắc Giang kính mời toàn thể các hội viên CLB SV Bắc Giang tới dự buổi họp để chuẩn bị cho Đại hội của VNSV nhiệm kỳ II .
1. Thời gian:
+ Vào hồi: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2018 (Sáng Chủ nhật)
2. Địa điểm:
-Nhà hàng Cây Đa phường Dĩnh kế-tp Bắc Giang
3.Nội dung:
-sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
-kiện toàn CLB
-CHUẨN BỊ NHÂN SỰ THAM GIA ĐẠI HỘI CỦA VNSV LẦN II
Vậy trân trọng kính mời các hội viên trong CLB thu xếp thời gian, đến dự đồng đủ và đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp./.
(Thông báo này thay cho giấy mời)
` T/M BCH CLB SV BẮC GIANG
CN
Nguyễn Văn Đưng