THÔNG BÁO MỜI HỌP
V/v: Chuẩn bị cho Đại hội của VNSV nhiệm kỳ II

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp của BĐH VNSV ngày 8/4/2018, để chuẩn bị tốt cho Đại hội của VNSV nhiệm kỳ II. BCH CLB SV Hải Dương kính mời toàn thể các hội viên CLB SV Hải Dương tới dự buổi họp để chuẩn bị cho Đại hội của VNSV nhiệm kỳ II .
1. Thời gian:
+ Vào hồi: 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2018 (Sáng Chủ nhật)
2. Địa điểm:
+ Trung tâm huấn luyện chó Đức Hải (Dương Đức), (Đ/c: Chân cầu Lộ Cương, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Vậy trân trọng kính mời các hội viên trong CLB thu xếp thời gian, đến dự đồng đủ và đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp./.

` T/M BCH CLB SV Hải Dương
Thư ký
Nguyễn Văn Cửu