CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC VNSV


NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP
Ngày 08/04/2018

* Chủ tọa :
Ông: Nguyễn Minh Huy ( Trưởng ban đối ngoại - Cố vấn chuyên môn hoạt động VNSV )
Ông : Bùi Hoàng Nam( Tổng Thư ký VNSV )
* Thư ký :
Ông : Bùi Hoàng Nam.
* Hình thức họp : Trực tuyến qua hệ thống Skype

I - Kiểm diện :
- Tổng số đại diện triệu tập : 11 hội viên
+ Số lượng có mặt : 6 hội viên
+ Số lượng vắng mặt : 3 hội viên ( Có lý do )
2 hội viên ( Không lý do )

II - Nội dung :
1 - Đánh giá hoạt động đầu năm 2018 :
* Ưu điểm :
- Đã tổ chức thành công Dogshow toàn quốc năm 2018 tạo sân chơi lành mạnh cho toàn thể ACE hội viên.
- Chất lượng cuộc thi được đánh giá khách quan và được giám khảo quốc tế ghi nhận
- Nhiều CLB địa phương đã tiến hành họp kiện toàn BCH của CLB và đề ra phương hướng hoạt động.
- Ban nhân giống đã gửi danh sách các đàn chó con năm 2018 để tiến hành nộp lệ phí sử dụng logo của WUSV.

* Nhược điểm :
- Một số bộ phận trong Ban điều hành chưa thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Nhiều cuộc họp BĐH phải hủy vì vắng các đại diện được mời.
- Các phân khu được chia theo địa dư hành chính chưa lập được kế hoạch và có các hoạt động cụ thể.

* Giải pháp khắc phục :
- Sắp xếp lại nhân sự của các Ban kỹ thuật để đẩy mạnh các phong trào của VNSV.
- Cải tiến cách làm của Ban nhân giống để đáp ứng nhu cầu nuôi sinh sản của hội viên.
- Tổ chức ĐẠI HỘI của VNSV lần thứ II nhiệm kỳ mới.
- Nâng cao tinh thần đoàn kết trong tập thể hội viên và các phân khu theo địa dư hành chính.

2- Bàn và thảo luận 1 số hoạt động trong thời gian tới:
- Sau khi bàn bạc đưa ra các ý kiến và lấy biểu quyết. Cuộc họp đã thống nhất những nội dung chính sau:

2.1 - Nhất trí vẫn sử dụng logo của Liên đoàn Becsgie thế giới (WUSV) trên Giấy khai sinh cho những con chó con trong hệ thống VNSV quản lý.
2.2 - Ban nhân giống áp dụng quản lý con giống bằng Chip điện tử đối với những hội viên có nhu cầu. ( Dự kiến thời gian áp dụng kể từ ngày 15/5/2018 )
2,3 - Đề nghị các CLB thành viên của VNSV tiến hành họp và cử đại diện tham gia ứng cử vào Ban điều hành trong nhiệm kỳ tới. ( Dự kiến thời gian tổ chức ĐẠI HỘI vào cuối tháng 6/2018 )

Yêu Cầu :
- Ban truyền thông căn cứ nghị quyết cuộc họp để đăng tải thông tin chuẩn bị cho ĐẠI HỘI lần thứ 2 của VNSV.
- Ban nhân giống và Ban truyền thông soạn thảo hướng dẫn chi tiết cho ACE hội viên có nhu cầu đăng ký giấy khai sinh cho chó con bằng hình thức gắn chíp điện tử.

Lưu ý : Các thành viên hiện tại của Ban điều hành cần chú ý lịch họp để sắp xếp thời gian tham ra họp đầy đủ. Đóng góp ý kiến xây dựng chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới của VNSV

Cuộc họp kết thúc sau khi đã thông qua nghị quyết và được biểu quyết của 100% hội viên tham dự.
T/M Ban điều hành.
( Tổng Thư ký )
Bùi Hoàng Nam