CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ CHĂN CỪU ĐỨC TỈNH HƯNG YÊN
( SV HƯNG YÊN )

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÂU LẠC BỘ
Ngày 25/12/2016

* Chủ tọa :
Ông: Đỗ Văn Tấn ( Chủ nhiệm CLB )
Ông : Đỗ Văn Ảnh ( Phó chủ nhiệm CLB )
* Thư ký :
Ông : Bùi Hoàng Nam.

I - Kiểm diện :
- Tổng số hội viên CLB : 48 hội viên
+ Số lượng có mặt : 25 hội viên
+ Số lượng vắng mặt : 7 hội viên ( Có lý do )

II - Nội dung :

1 - Đánh giá hoạt động năm 2016 :
* Ưu điểm :
- Đã tổ chức được 2 cuộc họp đến toàn thể hội viên.
- Kết nạp được thêm 12 hội viên mới.
- Đã tham gia ủng hộ tích cực trong sự kiện do VNSV tổ chức
- Đã cử học viên và hỗ trợ kinh phí tham gia khóa đào tạo huấn luyện.
- Đã tổ chức 1 buổi sát hạch , cấp đổi GKS cho khu vực phía Bắc
- Tổng số đàn chó của hội viên sinh sản trong 12 tháng đầu năm đạt 30 đàn với số lượng chó con giống là 151 con
- Chất lượng chó giống tốt đảm bảo nhu cầu chơi của anh em yêu thích GSD.
- Làm tốt công tác giao lưu với các CLB bạn để cùng nhau phát triển.
- Bắt đầu sử dụng nguồn quỹ của CLB để sinh lời, tạo kinh phí hoạt động.
- Việc thăm hỏi, chia sẻ vui buồn đối với hội viên đảm bảo đúng quy chế hoạt động.
* Nhược điểm :
- Một số bộ phận chưa thực hiện tốt kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
- Các phân khu được chia theo địa dư hành chính chưa lập được kế hoạch và có các hoạt động cụ thể.
- Ban nhân giống chưa tổ chức được các buổi hội thảo chuyên đề về Nhân giống, chăm sóc sức khỏe , Phòng bệnh dịch cho GSD đối với hội viên.
- Ban huấn luyện chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ban cố vấn hoạt động chưa hiệu quả.
- Truyền thông của CLB còn nhiều hạn chế.
* Giải pháp khắc phục :
- Sắp xếp lại kế hoạch hoạt động của CLB.
- Đề nghị các phân khu tập hợp hội viên sắp xếp địa điểm, thời gian để tổ chức offline.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên trang diễn đàn và mạng xã hội.
- Nâng cao tinh thần đoàn kết trong tập thể hội viên và các phân khu theo địa dư hành chính.
2 - Kế hoạch hoạt động năm 2017 :
* Một số quy định mới của VNSV :
- Quy định về sinh sản đối với GSD.
- Yêu cầu kiểm tra : Bh, Schh, Kkl đối với GSD được chọn nhân giống.
- Quy định mới về thủ tục khai và đăng ký khai sinh cho chó con ( Bắt buộc phải có : Giấy chứng phối + Hình ảnh phối giống ) gửi về ban quản lý con giống VNSV.
* Các sự kiện trong thời gian tới :
- Tháng 12 : Sát hạch con giống kiểm tra Bh, SchhA, KKL tại Thái Nguyên, Hưng Yên
- Tháng 1 : Dogshow toàn quốc tại HẢI PHÒNG
* Kế hoạch của Câu lạc bộ :
- Tháng12 : Tổ chức luyện tập cho hội viên các kỹ năng tham gia Show, lựa chọn GSD tham gia show ở các hạng thi
- Tháng 1 : Tham gia VSM 2017 tại Hải Phòng
Cuộc họp kết thúc sau khi đã thông qua biên bản và được biểu quyết của 100% hội viên tham gia dự họp.
T/M Ban chủ nhiệm.
( Thư ký )

Bùi Hoàng Nam