Thông báo mời họp


THÔNG BÁO

Nhằm đánh giá hoạt động của CLB SV Hải Dương trong năm 2016 vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Ban chủ nhiệm CLB SV Hải Dương xin trân trọng thông báo và kính mời các ACE trong CLB SV Hải Dương.
* Thời gian: 08giờ 30 phút , ngày 11/12/2016
* Địa điểm: Nhà hàng La Lựu - 215 nguyễn chế nghĩa
Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. (ĐT liên hệ: 0963 809 904; 0967539786)
* Nội dung:
1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017
2 - Công khai tài chính của hội viên và các chi phí hoạt động của CLB.
3 - Bàn và triển khai kế hoạch chuẩn bị tham dự Dogshow toàn quốc của VNSV 2017.


Rất mong toàn thể ACE có mặt dầy đủ đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt đẹp.
Thông báo trên thay cho giấy mời.
Vậy BCH CLB SV Hải Dương xin trân trọng thông báo.

TM.BCH CLB SV Hải Dương