1. Tên chó đăng ký : DUSTY VOM AMICUS HOMELAND
2. SN : 18/4/2016
3. Chíp. 893002007946
5. Chó cha. Libero vom larchenhain
6. Chó mẹ: Quanta vom stieglerhof
7. Chủ nuôi. Nguyễn Văn Hùng - Thái Bình
8. Hạng đăng ký dự thi: 6-9 tháng tuổi
(Đề nghị VNSV cho đăng ký bổ sung)