Kính chào toàn thể anh em!
Mình xin phép được chia sẻ video quay lại em Quenn nhà mình cùng con trai 17 tháng tuổi tên là Shimba. Video được quay lại ở sau nhà, và cũng còn thiếu chuyên nghiệp. Mong anh em cùng chia sẻ kinh nghiệm với mình

Shimba 17 tháng tuổi cùng bố Quenn:


Quenn Vom Fide Lius: