ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc tổ chức “Cuộc thi trình diễn và sát hạch chó chăn cừu Đức
Cấp khu vực các tỉnh phía Bắc năm 2016 tại TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ”

Kính gửi: Ban điều hành VNSV

Căn cứ điều...