chào bạn Phúc. cho phép tôi có ý kiến nhỏ để bạn xem xét lại thắc mắc của mình xem có hợp tình, hợp lý không nhé.
tôi xin nói hết sức ngắn gọn và nếu không hiểu bạn có thể hỏi lại như sau:
đây là...