Không phải là sân tập, sân này sẽ diễn ra cuộc tranh tài cấp Quốc Gia của GSD Việt Nam.
Sân rất đẹp, xin cám ơn tác giả nhé.