>> HẾT THỜI HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI VSM 2018. VUI LÒNG NỘP LỆ PHÍ DỰ THI ĐỂ HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ<<
>><<

Diễn đàn: Kiến thức chung về GSD

Thảo luận mọi đề tài về nhân giống - huấn luyện - chăm sóc - thú ý - chuồng trại

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Các kiến thức chung về giải phẫu, lịch sử phát triển, tiêu chuẩn GSD

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 18
 2. Thảo luận các đề tài về nhân giống - Bereeder

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 19
  • Bài viết: 83
 3. Các phương pháp huấn luyện GSD

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 27
  • Bài viết: 107
 4. Các vấn đề về sức khoẻ, phòng bệnh, chữa bệnh cho GSD

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 65
  • Bài viết: 199
 5. Các kỹ thuật - kinh nghiệm chăm sóc - chế độ dinh dưỡng - chuồng trại cho GSD

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 23
  • Bài viết: 89